Monthly Archives: April 2017

Beslutet börjar så smått att landa

Jag har tackat ja till operationen av mitt diskbråck. Det var ett lätt beslut men svårt att ta in. All informationen har ännu inte landat helt. Men detta kommer gå bra. Det blir operation i slutet av sommaren.

Posted in Livet, Uncategorized | Leave a comment